Fotoreportáže

Foto z firemní akce

Na událostech podobného typu, kde je velmi nízká hladina osvětlení, lze využít stávající světelné efektové zdroje světla jako výbornou kulisu, která vypovídá o atmosféře prostředí. Je však zapotřebí pomocí přenosného světelného zdroje s přesnou intenzitou a barvou světla s ohledem na pozadí dosvítit hlavní motiv. Citlivě zvolený směr toku světelného zdroje dodává portrétovaným osobám třetí rozměr na jinak dvourozměrném snímku, který by přímočarým nasvícením ztratil dynamiku a nabyl fádní plochosti. Největší intenzita světelného toku směřuje do tváří portrétovaných a směrem od nich plynule ubývá.

Foto do TV programu – čtyřdílný cyklus Cyril a Metoděj

Foto vzniklo při natáčení jedné z větších scén natáčených v moravském skanzenu, pohřebního průvodu Cyrila. Musel jsem využít potenciálu ideálního dobového prostředí a eliminovat vše rušivé nebo zbytečné: nebe a velké zasněžené plochy. Vhodnou volbou postavení a ohniska objektivu jsem přirozeně orámoval scénu. Přes velké množství účastníků je díky zvolené hloubce ostrosti vyzdvižena podstata děje. Několikanásobné opakování klapky mi dovolilo využít ubývajícího světla na scéně, kdy do přirozeného světla začínají promlouvat louče jako další zdroj nasvětlující několik postav. Scéna tak promlouvá dobově, světlo přirozeně, dramaticky. Přestože se zde jednalo o zdánlivě dlouhý a pomalý pochod, načasování tohoto snímku bylo velice náročné. Expozice jen o pár kroků zpět by znamenala větší hloubku ostrosti, zapadnutí hlavního motivu, celkovou plochost scény i světla. Jen o několik dalších kroků směrem k objektivu potom zase příliš nízkou hladinu ostrosti, průvod by se nejevil tak velký a zanikaly by tolik fotogenické stavby.